In English

Presentationsinformation     2006-06-07 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Talare Mikael Lönnberg
Typ Master thesis presentation
Titel Skanner som detektionsinstrument
Sammanfattning En bildskanner kan kvantifiera mängden svärta på en mätyta och skapa en bild med ett numeriskt värde för varje pixel. Detta kan användas för att mäta svärtningsstyrkan i detektionszonen på tunna membranbitar som bearbetats i immunokromatografiska tester. Ett bra detektionsinstrument ska bestämma svärtingsstyrkan med god mätprecision och ha tillräcklig känslighet för att urskilja en knappt synlig svärtning i detektionszonen.

I detta examensarbete identifieras skanneregenskaper och mätförhållanden som påverkar resultatet av mätningarna. Prestanda för tre olika skannrar i varierande prisklass har jämförts och optimala mätbetingelser har utarbetats. Skannrar som används med noga uppstyrd mätprocedur fungerar utmärkt som detektionsinstrument. Samtliga skannern uppvisar en mätprecision på mindre än 1% i variationskoefficient vid mätning av svagt synliga ljusgrå band.