In English

Välkommen till Centrum för bildanalys


Det här är CBA

Centrum för bildanalys (CBA) är ett samarbetsorgan för Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med CBA är att bedriva forskning och utbildning inom datoriserad bildanalys och perceptualisering. Dels inom bildbehandling som sådan dels med målet att utveckla bättre metoder, algoritmer och system för tillämpning inom främst biomedicin och skogsnäring. CBA skall medverka till att bildbehandlingstekniken sprids och tillämpas även inom andra institutioner och övriga samhället.

Sedan 1 januari 2012 är Centrum för bildanalys en del av Avdelningen för visuell information och interaktion vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.

Centrum för bildanalys finns på Polacksbacken i Uppsala. Vi är ungefär 30 forskare som samarbetar inom ett antal projekt. Alla forskare är också medlemmar i SSBA.

En introduktion till bildanalys hittar du här.

Nästa seminarium

2014-10-21, 10:15, rum 2115
Marco Loog
Scale Selection for Supervised Image Segmentation

Seminar in connection with Doctoral Dissertation Defence

Årsrapporten 2013

Årsrapporten innehåller information om verksamheten på CBA.


Disputation

2014-10-20 9:15
Jimmy Azar
Automated Tissue Image Analysis Using Pattern Recognition

cover

Besöksadress

Lägerhyddsvägen 2
Hus 2
Polacksbacken

Postadress

Centrum för bildanalys
Box 337
SE-751 05 Uppsala

Telefon

+46 18 471 34 60

Fax

+46 18 51 19 25