In English

Välkommen till Centrum för bildanalys


Det här är CBA

Centrum för bildanalys (CBA) startade 1988 som ett samarbetsorgan för Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket. Sedan 1 januari 2015 tillhör CBA enbart Uppsala universitet. Syftet med CBA är att bedriva forskning och utbildning inom datoriserad bildanalys och perceptualisering. Dels inom bildbehandling som sådan dels med målet att utveckla bättre metoder, algoritmer och system för tillämpning inom främst biomedicin men även för andra tillämpningar. CBA skall medverka till att bildbehandlingstekniken sprids och tillämpas även inom andra forskargrupper och övriga samhället.

Sedan 1 januari 2012 är Centrum för bildanalys en del av Avdelningen för visuell information och interaktion vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.

Centrum för bildanalys finns på Polacksbacken i Uppsala. Vi är ungefär 30 forskare som samarbetar inom ett antal projekt. Alla forskare är också medlemmar i SSBA.

En introduktion till bildanalys hittar du här.

Nästa seminarium

2016-08-24 15:15
Ralf Schumacher
3D Printing in Medicine: Revolution or Illusion?

Årsrapporten 2015

Årsrapporten innehåller information om verksamheten på CBA.


Swedish Symposium on Image Analysis

SSBA 2016
40-års jubileum
Uppsala, Mars 14-16

Arrangerat av CBA


Besöksadress

Lägerhyddsvägen 2
Hus 2
Polacksbacken

Postadress

Centrum för bildanalys
Box 337
SE-751 05 Uppsala

Telefon

+46 18 471 34 60

Fax

+46 18 51 19 25