In English

Presentationsinformation     2014-05-26 (14:15)   •  The seminar room at Vi2

Talare Åsa Cajander
Titel Journaler via nätet
Sammanfattning I den här presentationen diskuteras införandet av journal via nätet med utgångspunkt från den forskning som gjorts inom ramen för det multivetenskapliga aktionsforskningsprojektet Dome. Dome-projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal via nätet och andra e-hälsotjänster som ger underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom att ta tillvara såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen. Några områden som kommer att belysas är vad cancerpatienter tycker om att läsa cancerbesked via nätet, vad läkarna egentligen tycker om införandet samt orsaker till varför patienter egentligen vill läsa sin journal via nätet