På svenska

Presentation Information     2012-09-03 (14:15)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Ida-Maria Sintorn
Comment In swedish, Room 2446
Title Docentföreläsning: Texturmått för identifiering av virus i elektronmikroskopbilder
Abstract Textur är ett begrepp inom bildanalys som används för att beskriva mönster eller struktur på avbildade ytor och objekt. Texturmått är således mått som beräknas för att kunna särskilja eller känna igen olika typer av ytor eller objekt. Att visuellt analysera och identifiera virus med hjälp av elektronmikroskop är en beprövad och etablerad teknik. Ett utmanande problem är att automatiskt och expertoberoende kunna identifiera virus i elektronmikroskopbilder, vilket vore av stor nytta vid akuta sjukdomsutbrott och för svårdiagnostiserade virustyper. I den här föreläsningen kommer jag beskriva några väletablerade och nya texturmått samt visa hur de kan användas för att känna igen olika virustyper i bilder från ett transmissionselektronmikroskop.