På svenska

Presentation Information     2005-10-10 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Marcus Hanssen
Comment The seminar will be held in swedish
Type Master thesis presentation
Title Utvärdering av TPN bildbehandlingssystem
Abstract Systemet synar droppåsar. Utfört på Fresenius Kavi.