På svenska

Presentation Information     2007-10-30 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Carl Krusell
Type Master thesis presentation
Title Simulering av MR bildartefakter orsakade av inhomogenitet i det statiska magnetfältet B0.
Abstract Magnetisk resonanstomografi (MRT) och spektroskopi är idag den viktigaste imaging/undersökningstekniken inom radiologi och används dagligen inom sjukvård. Tekniken bygger på det fysikaliska fenomenet kärnmagnetisk resonans och för att avbilda ett objekt med bra upplösning och utan felaktig information krävs ett starkt och stabilt magnetfält. Inhomogenitet i magnetkamerans statiska magnetiska fält B0 kan orsaka allvarliga falska bildintensitetsändringar, geometriska bildförvrängningar och positionsförändringar hos de avbildade objekten. Dagens magnetkameror är utrustade med teknik för att leverera ett homogent magnetfält men även de avbildade objekten i sig kan ge upphov till inhomogenitet. Avvikelser kan uppstå på grund av olika faktorer som metalliska implantat, tandfyllningar och variation i den magnetiska susceptibiliteten mellan olika biologiska vävnader. Målet med detta examensarbete har varit att utveckla en användarvänlig mjukvara för att simulera dessa bildartefakter samt att genomföra en kvantitativ jämförelse mellan simulerade bilder och i magnetkameran uppmätta motsvarigheter. Denna rapport innehåller en kortfattad presentation av teorin och tekniken bakom kärnmagnetisk resonans och MRT. Här presenteras en metod för att simulera bildartefakter givet att man på förhand vet distributionen av det statiska magnetfältet B0 och har en referensbild att applicera bildtransformationen på. Experimentella data består av mätningar på en cylindrisk behållare med vatten samt biologisk vävnad i form av en hjärna.