Jag Mikroskopibild av odlade celler, där cellkärnan och cytoplasman har givits olika färg. Home made 3D Engine producing The Tuxpot on a Tux-ture table, (courtesy to the Craig S. Kaplan and the Escherization guys) AI-baserad storskalig screening för cancer i munhåla och svalg

Joakim Lindblads hemsida

Den engelskspråkiga versionen av den här sidan hålls bättre uppdaterad.


CV
Projekt
Publikationer
Om mig
Min doktorsavhandling
Undervisning
Handledning
Mjukvaror
Grafiklänkar

Postadress

Joakim Lindblad
Uppsala Universitet
Institutionen för informationsteknologi
Box 337
SE-751 05 Uppsala

Besöksadress

Centrum för Bildanalys
Lägerhyddsvägen 1
Hus 10, våning 4