In English

Externa rapporter vid CBA

Författare År Titel
Tomas Wilkinson 2015 Experiments on Large Scale Document visualization using Image-based Word Clouds
Cris Luengo 2013 Pre-Study on Automatically Determining Road Condition with a Camera
Patrik Malm 2013 Multi-resolution Cervical Cell Dataset
Gustaf Kylberg 2011 Kylberg Texture Dataset v. 1.0
Cris Luengo & Milan Gavrilovic, (Eds.) 2010 Proceedings SSBA 2010 - Symposium on Image Analysis, Uppsala 11-12 March 2010
Natasa Sladoje and Joakim Lindblad 2008 Perimeter estimation based on grey level object representation
Ewert Bengtsson, Mats Eriksson (Eds.) 2004 Proceedings from the SSBA-symposium on Image Analysis, Uppsala 11-12 March 2004
Ewert Bengtsson, Patrick Karlsson (Eds.) 2004 Summary of results from the VISIT - Visual Information Technology Program- 1997-2002
Aronsson, M., Fayyazi, A. 1999 3D Fibre analysis of paper - a survey
Malm, N. 1999 Automatisk detektion av åker, äng, lövskog och barrskog i gamla häradskartor för överföring till geografisk informationssystem. [Swedish]
Bengtsson, P., Brandtberg, T. 1998 Numerical validation of a structure-based tree species classification algorith.
Eriksson, O. (Ed.) 1998 Proceedings 1998: SSAB Symposium on Image Analysis March 16-17, 1998, Uppsala.
Rydberg, A., Thylén, L. 1998 Spektral reflektans från satellitbilder för att upptäcka skillnader i skörd och jordart inom jordbruksfält. [Swedish]
Östlund, C. 1997 Analysis of Imaging Spectrometer Data from Norwegian Lakes.
Lindqvist, E. 1997 Hyperspectral image interpretation - a brief survey.
Pettersson, A. 1997 Image Analysis Methodology Used For Crop Classification Using Satellite Images -A Survey.
Ranefall, P., Nordin, B., Bengtsson, E. 1997 A New Method for Creating a Pixelwise Box Classifier for Color Images.
Brandtberg, T., Lindell, T., Wejander, K. 1995 Användning av GIS-verktyg för planeringsändamål i Söderhamns kommun. Delprojekt i översiktsplanering för lokaliseringsändamål. [Swedish]
Lagunovsky, D. 1995 Detection of agricultural fields in remote sensed images.
Walter, F. 1995 The use of SAR in forest inventory, -A survey study.
Wedjesjö, D. 1995 Förslag till en datastruktur för fiberanalys. [Swedish]
Brandtberg, T. 1994 Analys av skog i högupplösta digitala bilder. [Swedish]
Johansson, T. 1994 Image Analysis Algorithms on General Purpose Parallel Architectures.
Lashin, V. 1994 A Computer-Assisted Workstation for Radiologists.
Nordin, B. 1994 An Introduction to EPP Programming.
Nordin, B., Bengtsson, E., Pedersen, F. 1994 MUSE -MUltivariate SEgmentation. Users guide and algorithm description.
Brandtberg, T., Lindell, T., Nisell, J. 1993 Miljöpåverkan i olika dragningsalternativ för nya E4-an norr Uppsala översiktsplanering för lokaliseringsändamål. [Swedish]
Lindell, T., Nisell, J., Lindahl, A-H. 1993 Marin miljöövervakning - Gävlekusten. [Swedish]
Nisell, J., Lindell, T., Öberg, M., Meiner, A., Saare, L. 1993 Land-use/Land-cover classification of the Matsalu Bay drainage basin.
Orbert, C. L. 1993 Algorithms in 2D for Detection of Object Orientation Using Distance Transformations.
Andersson, L. 1992 Jordartskartering av matjorden i jordbruksmarken med satellitfjärranalys -studier inom ett område i nordvästra Skåne. [Swedish]
Eriksson, O., Bengtsson, E., (Eds.) 1992 Proceedings from the SSAB - symposium on Image Analysis, Uppsala 10-11 March 1992.
Lashin, V. 1992 Local Histogram Processor Implementation of Local Histogram Algorithms for Image Processing.
Lindell, T., Sørensen, K., Larsen, G.,Nisell, J. 1991 Remote Sensing and the Vertical Distribution of the Chrysochromulina Polylepis Bloom in the Skagerrak in 1988.
Andersson, L., Gervais, P., Jaakkola, S. 1990 SPOT kontra Landsat TM för kartering av jordbruksgrödor. [Swedish]
Lindell, T. 1990 High Resolution Satellite Data in Coastal Zone Planning.
Lindell, T., Sørensen, K. 1990 Erfaringer med bruk av satellittfjernmåling. [Norweigian]
Jaakkola, S., Lindell, T., Bengtsson, E. 1989 Forsknings- och verksamhetsplan 1990 -1994. [Swedish]