Contact

Director of CBA

Ingela Nyström
Professor
Telephone: +46-18-4713470
Office: ITC 2107
E-mail: ingela.nystrom@it.uu.se

Visiting address

Lägerhyddsvägen 2
ITC building 2, floor 1
Polacksbacken
Uppsala

Postal address

Centre for Image Analysis
Box 337
SE-751 05 Uppsala
SWEDEN

Board of CBA 2017-2019

Ordförande: Carolina Wählby,
Inst. för informationsteknologi

Vice ordförande: Nikolai Piskunov,
Inst. för fysik och astronomi

Anders Brun,
Inst. för informationsteknologi

Joel Kullberg,
Inst. för kirurgiska vetenskaper; Radiologi

Robin Strand,
Inst. för informationsteknologi

Maria Ågren,
Historiska institutionen

Doktorandrepresentant: Håkan Wieslander,
Inst. för informationsteknologi

Travel directions and information about visiting Uppsala

Travel directions to Polacksbacken are found here. CBA is located in ITC building 2 on the first floor.