next up previous contents
Next: Docent degrees from CBA Up: Graduate education Previous: Graduate courses   Contents

Docent degrees

 1. Title: Avståndsfunktioner som ett Verktyg i Datoriserad Bildbehandling
  Distance Transforms as a Tool in Computerized Image Processing
  Robin Strand 
  Date: 120126 
  Abstract: För att bestämma avståndet mellan två bildelement, pixlar, i en bild behövs en avståndsfunktion. I den här föreläsningen presenteras en typ av avståndsfunktion och några av dess egenskaper. Avståndsfunktionen är grånivåviktad, vilket innebär att grånivåvärden i bilden definierar avståndet. I föreläsningen förklaras hur avståndsfunktionen kan approximeras för att möjliggöra att den beräknas effektivt. Dessutom jämförs avståndsfunktionen med andra grånivåviktade avståndsfunktioner.

  Segmentering, vilket innebär att man särskiljer objekt från bakgrund, av bilder är ett viktigt steg i många bildanalysprojekt. Helt automatiska segmenteringsmetoder av bilder är inte tillräckligt pålitliga för många tillämpningar. Därför används ofta interaktiv segmentering, där segmenteringsprocessen styrs av en användare. I föreläsningen presenteras exempel på hur grånivåviktade avståndsfunktioner kan användas för interaktiv segmentering.
  Comment: The lecture was given in Swedish.

 2. Title: Texturmått för Identifiering av Virus i Elektronmikroskopbilder
  Texture Measures for Identification of Virus in Electron Microscopy Images
  Ida-Maria Sintorn 
  Date: 120903 
  Abstract: Textur är ett begrepp inom bildanalys som används för att beskriva mönster eller struktur på avbildade ytor och objekt. Texturmär således mått som beräknas för att kunna särskilja eller känna igen olika typer av ytor eller objekt. Att visuellt analysera och identifiera virus med hjälp av elektronmikroskop är en beprövad och etablerad teknik. Ett utmanande problem är att automatiskt och expertoberoende kunna identifiera virus i elektronmikroskopbilder, vilket vore av stor nytta vid akuta sjukdomsutbrott och för svårdiagnostiserade virustyper. I den här föreläsningen kommer jag beskriva några väletablerade och nya texturmått samt visa hur de kan användas för att känna igen olika virustyper i bilder från ett transmissionselektronmikroskop.
  Comment: The lecture was given in Swedish.


next up previous contents
Next: Docent degrees from CBA Up: Graduate education Previous: Graduate courses   Contents