Christer Kiselman

Välkommen till min svenskspråkiga vävsajt!

Esperanto     English     Français

Mina koordinater:
Christer Kiselman
Institutionen för informationsteknologi/Vi2
Box 337
751 05 Uppsala
Datoradresser: kiselman@it.uu.se; privat christer@kiselman.eu
Telefon: 018-4717849 (till universitetet); 018-300708 (hem); 0708-870708 (mobil).


Christer Kiselman. Senast ändrad 2017-09-25.