Jag Mikroskopibild av odlade celler, där cellkärnan och cytoplasman har givits olika färg. Home made 3D Engine producing The Tuxpot on a Tux-ture table, (courtesy to the Craig S. Kaplan and the Escherization guys)

Joakim Lindblads hemsida

Den engelskspråkiga versionen av den här sidan hålls bättre uppdaterad.


CV
Projekt
Publikationer
Om mig
Min doktorsavhandling
Undervisning
Handledning
Tutorials
Mjukvaror
Grafiklänkar

Postadress

Joakim Lindblad
Centrum för Bildanalys
Box 337
SE-751 05 Uppsala

Besöksadress

Centrum för Bildanalys
Lägerhyddsvägen 2
Hus 2

Telefon

+46-(0)18-471 3461

Fax

+46-(0)18-55 34 47