Ingela Nyström's Teaching


Forskarutbildningskurser - Graduate courses

vid Centrum för bildanalys:


Grundutbildningskurser - Undergraduate courses

vid Institutionen for informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling (TDB), Uppsala universitet:


Handledning av examensarbeten - Supervision of Master Thesis Projects


Pedagogiskt miniprojekt