Gunillas väv

             In English


GUNILLA BORGEFORS hemsida

CV, publikationer, och nuvarande och f.d. doktorander

Jag är en av chefredaktörerna för Pattern Recognition Letters.

Diverse tips:
Böcker som alla doktorander (och andra) bör läsa.
Hur du ger en bra vetenskaplig presentation och
tio regler för att välja färger i vetenskapliga presentationer.
En traditionell uppsaladisputation beskriven som en pjäs i tre akter.

Diverse pyssel:
Jag har spetskompetens - se några av mina knypplade spetsar,
mönster till digitala bilder från Elisabeth I:s tid,
och modeller för att bygga uniforma polyedrar.

Vad kan "fjäril" heta i Europa?


Klicka på KONFERENSER för att se vilka jag just nu är inblandad i.
Eller direkt:   ICPR 2018     AIRIM'18     ICCVG 2018     CIARP 2018     SITIS 2018    DGCI 2019     PRIP 2019     CAIP 2019
      E-post till mig