Gunillas väv

             In English


GUNILLA BORGEFORS hemsida

CV
Publikationer
Nuvarande och f.d. doktorander
Länkar till saker som intresserar mig och exempel på min spetskompetens.

Nu finns modeller för att bygga uniforma polyedrar.


Jag är en av chefredaktörerna för Pattern Recognition Letters.


Klicka på KONFERENSER för att se vilka jag just nu är inblandad i.
Eller direkt:   ISMM 2017    MIUA 2017    DGCI 2017     CIARP 2017     ICAPR 2017     ICPR 2018E-post till mig