På svenska

Presentation Information     2006-12-18 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Daniel Fransson
Type Master thesis presentation
Title Brusreducering med anisotropa filtreringsmetoder på mikrotomografiska röntgenbilder av papper
Abstract För att kunna göra bra bildanalytiska mätningar på volymsbilder av papper skapade med röntgenmikrotomografi bör dessa bilder först filtreras mot brus. Ett problem med vanlig lågpass-brusfiltrering är att √§ven detaljer i bilden t.ex. fiberkanter försvagas. Detta försämrar efterföljande mätningar. I ett försök att reducera bruset men samtidigt bevara kanterna har s.k. anisotropa filtreringsmetoder testats. Anisotropa filtreringsmetoder adapterar filtreringen efter lokala förhållanden i bilden. Rätt inställda kan de således bevara kanter samtidigt som de undertrycker bruset.

Fyra olika anisotropa filtreringsmetoder har testats och jämförts; Bilateral filtrering, SUSAN smoothing, Anisotropic diffusion och Adaptiv filtrering med strukturtensorer.

Seminariet kommer behandla dessa fyra metoder med avseende på teori och resultat.