In English

Presentationsinformation     2016-08-31 (10:15)   •  The seminar room at Vi2

Talare Petter Ranefall  (CBA)
Kommentar Docent lecture (in Swedish)
Titel Docentföreläsning: Intensitetströskling
Sammanfattning Intensitetströskling är en grundläggande metod för bildsegmentering, dvs. att dela upp en bild i objekt och bakgrund. I sin enklaste form innebär det att man sätter ett tröskelvärde T och definierar alla pixlar med intensitetsvärde ≥ T som objektpixlar och övriga pixlar som tillhörande bakgrunden (förutsatt att man har ljusa objekt på en mörk bakgrund). Det finns många andra mer avancerade metoder för bildsegmentering, men om förutsättningarna är de rätta så kan intensitetströskling vara tillräckligt bra. En stor fördel är att intensitetströskling är mycket snabbare än andra metoder, vilket är viktigt om man har stora mängder bilder med samma typ av objekt, som t.ex. vid analys av celler eller andra tillämpningar inom mikroskopi. Under denna föreläsning kommer jag att presentera några av de mest förekommande metoderna för att beräkna tröskelvärden, vanligen baserade på bildens intensitetshistogram, samt beskriva delar av mitt eget arbete med att på ett effektivt sätt införliva objektegenskaper såsom storlek och form i beräkningarna. Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska. Välkomna!