In English

Presentationsinformation     2006-09-04 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Talare Jonas Jämtberg
Typ Master thesis presentation
Titel Bildanalys av strömavtagare
Sammanfattning Målet med detta examensarbete har varit att ta fram ett tekniktest för automatisk identifikation av strömavtagare på lok. Examensarbetet har utförts hos Sensys Traffic AB i Uppsala och Banverket. Sensys har på uppdrag av Banverket utvecklat KIKA, ett system som genom analys av fotografier av passerande lok automatiskt avgör om strömavtagaren är skadad och rapporterar detta till närmaste driftledningscentral. Detta projekt kan i framtiden användas för att utöka KIKA-systemets funktioner. Identifikationen bygger på att jämföra CAD-ritningar av olika strömavtagare med det fotografi som KIKA tar på passerande strömavtagare. För att få CAD-ritningen i rätt perspektiv krävs att systemet har god kännedom om miljön och omgivningen runt kameran. Systemet klarar att låsa in en strömavtagare och ta fram ett värde på passform på cirka 40 sekunder, detta värde varierar dock med önskad noggrannhet.