På svenska

Presentation Information     2012-03-28 (10:00)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Anders Dånmark
Type Master thesis presentation
Title Volume reconstruction from calibrated image series
Abstract I det här examenarbetet undersöks möjliheten till exakt volymsmätning av trätrissor utifrån en serie kalibrerade bilder.