In English

Presentationsinformation     2010-02-09 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Talare Anders Hast
Kommentar Docentföreläsning (Seminar is given in Swedish only)
Titel Phongs Belysningsmodell – hur den förbättrats genom åren
Sammanfattning Den klassiska belysningsmodellen som presenterades av B.T. Phong i början av 70-talet har varit den mest använda och spridda belysningsmodellen inom datorgrafikområdet. Den är både enkel och snabb därför att den bygger på att det visuella resultatet ser bra ut, snarare än på exakt fysik. Mer avancerade belysningsmodeller bygger ofta på komplicerade modeller av olika materials egenskaper och dessa tar över allt mer, men fortfarade används Phongs modell framför allt i vetenskaplig visualisering, datorgrafikspel och i produktionen av datoranimerad film. Modellens olika beståndsdelar kommer presenteras och en genomgång görs av vilka viktiga förbättringar och varianter som gjorts av andra samt det vetenskapliga arbete föreläsaren och hans kollegor bidragit med.

Seminar is given in Swedish only