På svenska

Presentation Information     2008-10-30 (15:15)   •  The seminar room at Vi2

Speaker Robin Strand
Title Avståndsfunktioner och Bildbehandling på Gitter - Med Fokus på de Tredimensionella Yt- och Kroppscentrerade Kubiska Gittren
Abstract Jag kommer att ge en populärvetenskaplig introduktion till min avhandling på svenska. Tanken är att även de som inte har någon erfarenhet av datoriserad bildbehandling ska få en känsla för innehållet i avhandlingen.