Studera algblomning vid olika tidpunkter

Bilden ovan är en så kallad hyperspektral bild tagen över sjön Erken. Informationen i bilden tolkas automatiskt med hjälp av datoriserad bildanalys och baseras på hur mycket ljus som reflekteras av olika våglängder. Sådan information finns lagrad i den hyperspektrala bilden.

Resultatet av analysen presenteras ofta i form av bilder som de tre visas här. Bilden till höger beskriver hur mycket klorofyll det finns på olika ställen, den i mitten visar andel suspenderat material och den till höger humusämnen. Blått betyder lite och rött/magenta mycket.

För att ta fram metoden görs fältstudier. Andel t.ex klorofyll, suspenderat material och humusämnen på några ställen i sjön uppmäts. Mätvärdena jämförs med intensiteten på motsvarande ställen i bilden. Utifrån detta kan man sedan uppskatta värdena på andra ställen i sjön utifrån intensiteten i bilden, eller värdena vid en annan tidpunkt från en bild tagen vid ett annat tillfälle. Den svarta linjen i den mittersta bilden visar hur båt åkt för att samla in den nödvändiga informationen och Stn 4 / Stn 5 markeringarna i bilden till höger visar var två av mätningarna gjordes.