Skogsinventering med hjälp av högupplösta flygbilder (infrarödkänslig färgbild)

Till höger ser du en infrarödkänslig färgbild tagen från ett flygplan ungefär 600m över marken.
Till vänster ser du en bild som visar de olika trädkronorna i bilden som kunnat identifierats automatiskt med hjälp av datoriserad bildanalys.