Skattning av virkesvolym från radarbilder (CARABAS)

Här ser du ett exempel på radarbild. Intensiteten/ljusheten i bilden speglar biomassan eller virkesvolymen på marken. För att visa tydligare vad bilden föreställer har beståndsgränserna ritats in i bilden (röda). Det här exemplet visar nödvändigheten av datoriserad bildanalys. Informationen i bilden är väldigt svår (omöjlig!) att tolka med blotta ögat.

Radarbilden är infångad med CARABAS-sensorn. CARABAS är en världsunik sensor som tagits fram på FOI. Den används kommersiellt i ett system som tagits fram av Dianthus (i samarbete med SLU och ett antal företag) för ta fram skogliga beslutsunderlag.